ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 ხათუნა არწივიძე - IT მენეჯერი arroa
 • კოორდინაციის გაწევა სკოლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების გეგმის განვითარებასა და განხორციელებაში.
 • ხელმძღვანელობა სკოლის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ინფრასტრუქტურის (პროგრამული უზრუნველყოფა, ტექნიკური უზრუნველყოფა, ქსელი) მოვლა და განახლება.
 • სკოლის მასწავლებლების საჭიროებების განსაზღვრა ისტ-ის სფეროში, ტრენინგების გაწევა;
 • სკოლის ინფორმაციული სისტემის (ვებგვერდი, სოციალური ქსელი - Facebook)-ის კოორდინაციის გაწევა;
 • სკოლის ისტ-ის რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზების დაგეგმვა და კოორდინირება.
 • ისტ-ის განვითარების ინიციატივების სტრატეგიის დაგეგმვა და პროექტების მართვა;
 • არის ცვლილებების ორგანიზატორი, რომელიც ორგანიზებას უწევს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ახალი გზების შემუშავებასა და დანერგვას;
 • კომუნიკაციის და ინფორმაციის გაძლიერება სკოლის შიგნით, სხვადასხვა სკოლას შორის და ასევე გარე სამყაროსთან;
 • არის ინიციატორი ისტ-ზე დაფუძნებული სასწავლო ღონისძიებების;
 • დახმარების გაწევა კოლეგებისათვის კომპიუტერთან მუშაობისას.
 • ხელმძღვანელობს საგამოცდო ელექტრონული ტესტების ინსტალირებას და კოორდინირებას.
ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com