ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 სალომე ტეფნაძე – ადმინისტრაციული მენეჯერი arroa
  • ორგანიზაციის საქმისწარმოება;
  • საკადრო დოკუმენტაციის წარმართვა და გაფორმება;
  • ადმინისტრაციული მენეჯერი ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი სახის საქმიანობები;
  • უზრუნველყოს შემოსული წერილების და სხვა დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა დახარისხება და შენახვა;
  • კონტროლი გაუწიოს შესადგენი დოკუმენტების სისწორეს და ხარისხს, მათი შეთანხმება და დამტკიცება დირექტორის მიერ;
  • უზრუნველყოს ოპერატიული კავშირი სხვა ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებთან;
  • განახორციელოს საკადრო მოღვაწეობის დოკუმენტური უზრუნველყოფა;
  • კომპიუტერში ტექსტის შეყვანის უზრუნველყოფა;
  • არქივში შესანახი დოკუმენტების გადარჩევის უზრუნველყოფა;
  • ასრულებს ხელმძღვანელობის ცალკეულ მითითებებს, ორგანიზაციის ფინანსურ - სამეურნეო საქმიანობის მიმართებით.

 

ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com