ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 ნინო მაჭარაშვილი - ფინანსური მენეჯერი arroa
  • ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაციის წარმართვა;
  • ყოველდღიური ბუღალტრული ოპერაციების წარმოება;
  • ურთიერთობა საგადასახადო სამსახურებთან;
  • ურთიერთობა ბანკთან;
  • საბუღალტრო უწყისების წარმოება;
  • ფინანსური აღრიცხვა, ორგანიზება და კონტროლი;
  • ფინანსური მენეჯმენტი, ორგანიზება და კონტროლი;
  • ბუღალტრული ანგარიშგების ციკლის წარმოება და ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com