ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 პირველკლასელთა მიღებაarroa

ეროვნული გამოცდები arroa
ტრადიციული შედეგი 2018

ისევე როგორც წინა წლებში, 2018 წელს ჩვენი ყველა მე-12 კლასელი გახდა სტუდენტი. ეროვნულ გამოცდებზე გასული 50 მოსწავლიდან გრანტი მოიპოვა 36-მა მოსწავლემ.ვულოცავთ ჩვენს სკოლ...

საატესტატო გამოცდები დაიწყო

2011 წლის 23 მაისს დაიწყო საქართველოში და მსოფლიოში პირველი საატესტატო-გამოსაშვები გამოცდები CAT-სისტემის გამოყენებით. გამოცდების მიმდინარეობისას რაიმე შეფერხებას ადგილი არ ჰქონია. საქართველოს პრეზიდე...

მოსწავლეთა ინსტრუქცია 2010-2011 წლის საატესტატო–გამოსაშვებ გამოცდებზე

სკოლის საატესტატო–გამოსაშვები გამოცდები ჩატარდება ყველა იმ ზოგად...

მოსწავლეთა უფლება–მოვალეობანი 2010-2011 წლის საატესტატო–გამოსაშვებ გამოცდებზე

მოსწავლე ვალდებულია: • სკოლაში გამოცხადდეს მოსაწვევში მითითებულ ...

საატესტატო–გამოსაშვები საცდელი გამოცდა

2011 წლის 18,19,20 და 21 მაისს ჩატარდება 2010-2011 სასწავლო წლის საატესტატო–გამოსაშვები გამოცდების საცდელი გამოცდა...

თანადაფინანსება საქართველოდან მსურველი მოსწავლეებისათვის ლაზარსკის უნივერსიტეტში

ლაზარსკის უნივერსიტეტი სიამოვნებით გატყობინებთ რომ იგი გამოყოფს თანადა...

საატესტატო გამოცდების გამსვლელი ბარიერი გამოცხადდა

საატესტატო გამოცდების გამსვლელი ბარიერის შესახებ ბრძანებას განათლებისა...

2010-2011 წლის საატესტატო–გამოსაშვები გამოცდა Flex პროგრამის მონაწილე მოსწავლეთათვის

2010-2011 სასწავლო წლის საატესტატო გამოცდას Flex პროგრამის მონაწილე მო...

ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com