ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 პირველკლასელთა მიღებაarroa

INESPO arroa

INESPO არის გარემოს დაცვის და სამეცნიერო პროექტების საერთაშორისო ოლიმპიდია, რომელიც იქნა ორგანიზებული ეროვნულ დონეზე 2009 წლის 16 მაისს. ხოლო 2010 წლიდან იგი საერთაშორისო დონეზე ტარდება.   გარემოს დაცვის და სამეცნიერო პროექტების საერთაშორისო ოლიმპიდია განკუთვნილია მოსწავლეთათვის, რომელთა ასაკი 13-დან 18 წლამდეა. მათ უნდათ ჩართონ სტუდენტები მნიშვნელოვან საკითხებში რათა მიიყვანონ საზოგადოებრივი კონსენსუსი გარემოს დაცვით ფასეულობებამდე და საბოლოოდ აღმოფხვრან გარემოს დაცვითი  პრობლემები განათლების მეშვეობით. 

იმისათვის,რომ ოლიმპიადა იყოს საინტერესო და არ ზღუდავდეს მოსწავლეებს და მასწავლებლებს ერთი კონკ...სრულად

ჰოლანდია 2010

2010 წლის 2-დან 8-მდე ჰოლანდიაში, ქალაქ ამსტერდამში გაიმართა ეკოლოგიის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია “INESPO”, რომელშიც მონაწილეობდნენ ქართულ–ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეები: ...

ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com