ქართულ–ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ფუნქციონირებს 7 კათედრა:

  • დაწყებითი განათლების კათედრა
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
  • საბუნებისმეტყველო კათედრა
  • საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
  • ზუსტ მეცნიერებათა კათედრა
  • უცხო ენათა კათედრა
  • სპორტის, ხელოვნებისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა
Close Menu