ქართულ–ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ფუნქციონირებს 7 კათედრა:

დაწყებითი განათლების კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

საბუნებისმეტყველო კათედრა

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

ზუსტ მეცნიერებათა კათედრა

უცხო ენათა კათედრა (ინგლისური, რუსული, გერმანული)

სპორტის, ხელოვნებისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

Close Menu