ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია მდიდარი და მუდმივად განახლებადი წიგნადი ფონდით. იგი მოიცავს, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ სასწავლო, სამეცნიერო და მხატვრულ ლიტერატურას.

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ბიბლიოთეკის მიზანია მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს უახლესი ლიტერატურა და დ

აეხმაროს მათ სასწავლო პროცესში.

ინგლისური წიგნების ფონდი შედგება, როგორც ადაპტირებული, ასევე ორიგინალი წიგნებისგან. ადაპტირებული ლიტერატურა წარმოდგენლია ყველა სასწავლო დონის მიხედვით:

1. Beginner;

2. Elementary;

3. Pre.Intermediate;

4. Intermediate;

5. Upper-Intermediate;

6. Advanced.

სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ ისარგებლონ საბიბლიოთეკო ელექტრონული კატალოგით – OpenBiblio.

ბიბლიოთეკა მუშაობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:30-დან 17:00-მდე.

                                         

Close Menu