პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა

 ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში  2016-2019  სასწავლო წლებში მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფის მიერ დადებითად შეფასებული საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევები:   ლელა ფიცხელაური მარინე ტყვაცირია რიტა ნაჭყებია ხატია ჯაშიაშვილი-ივანიძე თათია კოკაური თამარ თეთრაძე ეკატერინე კვირკველია მარინე რამინაშვილი ლანა  კუჭავა ირინა ჭელიძე ქანთარია ნინო მაგდა ფოცხვერაშვილი ლილი სვანაძე ნანა ბეგოიძე ხათუნა ხმელიძე […]

სკოლის კლუბები

სასკოლო წრეები  ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ფუნქციონირებას იწყებს სხვადასხვა დამატებითი წრეები.  სწავლების მეთოდოლოგია ტიპური საგაკვეთილო პროცესისგან განსხვავდება – არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებასა და მოსწავლის შეფასებას, რომლის მიზანიც გახლავთ მოსწავლეების მოტივაციის გაზრდა და არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობების გაფართოება.   საგნობრივი წრეები:    ქართული ენა და ლიტერატურა:   მხატვრული კითხვის წრე „სიტყვა ფრთიანი“:   მხატვრული კითხვის წრე „სიტყვა ფრთიანი“: გალერეა: […]

Close Menu