ინგლისურის ოლიმპიადა ზამთრის ტური 2019-2020

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics  ზამთრის ტური გაიმართა 14 დეკემბერს.   ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:  ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 184 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. VII  კლასი დავალებები პასუხები VIII  კლასი დავალებები პასუხები IX  კლასი დავალებები პასუხები    

მათემატიკის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2018-2019

მათემატიკის ოლიმპიადის Mu Alpha Theta  გაზაფხულის ტური გაიმართა 11 მაისს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის  საბაზო საფეხურის – 161  მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. VII კლასი დავალებები პასუხები VIII კლასი დავალებები პასუხები IX კლასი დავალებები პასუხები    

ინგლისურის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2018-2019

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics  გაზაფხულის ტური გაიმართა 4 მაისს.   ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:  ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 173 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად.  VII კლასი დავალებები პასუხები VIII კლასი დავალებები პასუხები IX კლასი დავალებები პასუხები  

ინგლისურის ოლიმპიადა ზამთრის ტური 2018-2019

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS   English   Olympics  ზამთრის ტური გაიმართა  8  დეკემბერს.   ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:  ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 191 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად.  VII კლასი დავალებები პასუხები VIII კლასი დავალებები პასუხები IX კლასი დავალებები პასუხები

მათემატიკის ოლიმპიადა ზამთრის ტური 2018-2019

            მათემატიკის ოლიმპიადის Mu Alpha Theta  ზამთრის ტური გაიმართა 1 დეკემბერს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 168 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. VII კლასი დავალებები პასუხები VIII კლასი დავალებები პასუხები IX კლასი დავალებები პასუხები

მათემატიკის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2017-2018

მათემატიკის ოლიმპიადის Mu Alpha Theta გაზაფხულის ტური გაიმართა 6 მაისს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 176 მოსწავლე;  

ინგლისურის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2017-2018

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics გაზაფხულის ტური გაიმართა 5 მაისს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 179 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად.    VII კლასი დავალებები პასუხები VIII კლასი დავალებები პასუხები IX კლასი დავალებები პასუხები  

მათემატიკის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2016

მათემატიკის ოლიმპიადის  Mu   Alpha  Theta  გაზაფხულის ტური გაიმართა  14  მაისს.   ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:  ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა– 391  მოსწავლე; ქართულ-ამერიკული სკოლა–  56  მოსწავლე.   15  მაისს გაიმართება   ინგლისური ენის  ოლიმპიადის- GAHS  English  Olympics გაზაფხულის ტური.    2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომა-გაზაფხულის  ოლიმპიადების  შეჯამების შედეგად უმაღლესი რეიტინგის მქონე პირველი 6 მოსწავლე  ყველა ასაკობრივ ჯგუფში დაჯილდოვდება ქართულ ამერიკული-უმაღლესი სკოლის სასწავლო გრანტით.    IV კლასი დავალებები პასუხები V კლასი დავალებები პასუხები VI კლასი დავალებები პასუხები VII კლასი […]

ზამთრის ტურის რეიტინგი 2015-2016

მათემატიკის  ოლიმპიადის-MATH და ინგლისური  ენის  ოლიმპიადის-GEO  შედეგების მიხედვით,  დადგინდა ქართულ – ამერიკული  უმაღლესი  სკოლის  მოსწავლეთა  ზამთრის რეიტინგი. MATH და  GEO  ოლიმპიადების  გაზაფხულის  ტურის   შედეგების  შემდეგ  გამოითვლება წლიური  რეიტინგები. ექვსი საუკეთესო წლიური რეიტინგის მქონე მოსწავლე  ყოველ  კლასში  დაჯილდოვდება  სასწავლო  გრანტით.  თითოეული  კლასის  სასწავლო  გრანტის  ფონდი  1400$  აშშ  დოლარს  შეადგენს.  ქვემოთ, კლასების  მიხედვით  წარმოდგენილია  ზამთრის  ტურის  გამარჯვებულთა  სია  სარეიტინგო  ქულებთან  ერთად. IV კლასი V […]

Close Menu