კითხვარი მშობლებისთვის

სკოლაში დაწყებით საფეხურზე მიმდინარეობს კვლევა, რომელიც საჭიროებს თქვენს ჩართულობასა და აქტიურ თანამონაწილეობას. აღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ შეავსოთ მოცემული კითხავრი. გთხოვთ შევსებული კითხვარი გამოგვიგზავნოთ ელ.ფოსტის საშუალებით: school@gahs.edu.ge წინასწარ დიდი მადლობა ყურადღებისა და დახმარებისათვის.

კითხვარი მშობლებისთვის 2016 წელი

ტრადიციისამებრ სკოლის თითოეულ მშობელს ხარისხის მართვის სამსახური გთხოვთ, დაკვირვებითა და გულწრფელად უპასუხოთ კითხვარში წარმოდგენილ კითხვებს, რომლის შედეგადაც მიღებული ინფორმაციის ანალიზი დაგვეხმარება მომდევნო სასწავლო წლის /წლების სწავლა/სწავლების პროცესის უკეთ დაგეგმვასა და წარმართვაში. კითხვარი ანონიმურია! გთხოვთ შეაფასოთ 5 ბალიანი სისტემით სადაც 1 ნიშნავს- სრულიად არ მაკმაყოფილებს/ არ ვეთანხმები ;  5 ნიშნავს-სრულიად მაკმაყოფილებს/ვეთანხმები. კითხვარის შესავსებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ […]

მშობელთა გვერდი

მშობლისთვის კარგი სკოლის შერჩევა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საზრუნავია და იმედი გვაქვს, რომ ქართულ–ამერიკული უმაღლეს სკოლას შვილის განათლებასთან დაკავშირებულ თქვენი მიზნების შესრულების ერთ–ერთ საშუალებად მიიჩნევთ. მით უფრო, რომ სკოლის მისიაში ნათლადაა ასახული სკოლის პრინციპები და ღირებულებები, რომლებიც ორიენტირებულია წიგნიერ, მიზანდასახულ და კომუნიკაბელურ პიროვნებაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ღირსეული წევრი იქნება. ამის გარანტი სკოლის ადმინისტრაცია, სასწავლო პროგრამები, მასწავლებლები და […]

Close Menu