ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ფუნქციონირებს ბიოლოგიის ლაბორატორია,რომელიც აღჭურვილია მიკროსკოპებით, მუდმივი პრეპარატებით, ადამიანის ორგანოების მულაჟებითა და მრავალფეროვანი თანამედროვე თვალსაჩინოებით.
● მოსწავლეები ამზადებენ პრეპარატებს, აკვირდებიან მიკროსკოპით და გამოაქვთ სათანადო დასკვნები.

● მოსწავლეები ატარებენ გრძელვადიან ექსპერიმენტებს.

ბიოლოგიის ლაბორატორიის ფუნქციონირება ეხმარება მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის, სხვადასხვა კონკურსისა და საერთაშორისო კონფერენციებისთვის მზადებაში.

Close Menu