ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics  გაზაფხულის ტური გაიმართა მაისს.  

ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: 

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 173 მოსწავლე;

ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. 

VII კლასი დავალებები პასუხები
VIII კლასი დავალებები პასუხები
IX კლასი დავალებები პასუხები

 

Close Menu