ტრადიციისამებრ სკოლის თითოეულ მშობელს ხარისხის მართვის სამსახური გთხოვთ, დაკვირვებითა და გულწრფელად უპასუხოთ კითხვარში წარმოდგენილ კითხვებს, რომლის შედეგადაც მიღებული ინფორმაციის ანალიზი დაგვეხმარება მომდევნო სასწავლო წლის /წლების სწავლა/სწავლების პროცესის უკეთ დაგეგმვასა და წარმართვაში.
კითხვარი ანონიმურია!

გთხოვთ შეაფასოთ 5 ბალიანი სისტემით სადაც 1 ნიშნავს- სრულიად არ მაკმაყოფილებს/ არ ვეთანხმები ; 
5 ნიშნავს-სრულიად მაკმაყოფილებს/ვეთანხმები.

კითხვარის შესავსებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/1gpXg_3MgIK3oRlQBj4Q-iEDXVAVcLatPj-WXsXWPd3s/prefill

წინასწარ გიხდით მადლობას და გისურვებთ წარმატებებს!

Close Menu