ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS   English   Olympics  ზამთრის ტური გაიმართა  8  დეკემბერს.  

ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: 

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 191 მოსწავლე;

ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. 

VII კლასი დავალებები პასუხები
VIII კლასი დავალებები პასუხები
IX კლასი დავალებები პასუხები
Close Menu