ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics გაზაფხულის ტური გაიმართა 5 მაისს.
ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 179 მოსწავლე;

ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით  ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. 

 

VII კლასი დავალებებ პასუხები
VIII კლასი დავალებები პასუხები
IX კლასი დავალებები პასუხები

 

Close Menu