სკოლის ადმინისტრაცია

ლელა ფიცხელაური – დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში:

სალომე ტეფნაძე – ადმინისტრაციული მენეჯერი

დიანა ქანთარია – ხარისხის მართვის მენეჯერი

ნინო მაჭარაშვილი – ფინანსური მენეჯერი

ხათუნა არწივიძე – IT მენეჯერი