მედალოსნები

2016-2017 სასწავლო წელი

2015-2016 სასწავლო წელი

2014-2015 სასწავლო წელი

2013-2014 სასწავლო წელი

2012-2013 სასწავლო წელი

2011-2012 სასწავლო წელი

2010-2011 სასწავლო წელი

2009-2010 სასწავლო წელი

2008-2009 სასწავლო წელი